Bach Chaconne

                    Ett av mina favoritstycken är Chaconne ur Bach's solosonat i d-moll för violin.                                        Här spelad på en fyr-radig nyckelharpa byggd av Enar Magnusson.                        

April polskan

                           En låt som jag gjorde till min kära vän Eva Tjörnebo när hon fyllde år.                           Här spelar jag med min bror Pär.

Bach Gigue

Här spelar jag med Semmy Stahlhammer. Gigue ur Bach's sonat för violin i d-moll. Här med en improviserad andra stämma. Precis som man gör när man spelar låtar och gör en stämma.

Pintorparfrun

Josefina Paulson och jag spelar Pintorparfrun.   

I Södermanland, på sitt slott Eriksberg,                 Hon hetsade hundar på tiggare små                    Där bodde en änka, fru Anna,                               Och log, när de skreko för bettet.                        Som sög sina bönders och torpares märg,          Bad någon om mat, blev hon gulblek och blå      Samt hade av galla en kanna.                                Och for som hon varit från vettet.                                                                                                                                                                                                                                      Så levde fru Anna. Men ryktets basun                                                                                                   Om namnet och minnet tog vården:                                                                                                        I trakten hon kallades Pintorpa-frun                                                                                                       Och Pinatorp kallades gården.